Fondo cabecera Concello de Baralla

Igrexa de San Tomé de Guimarei

Igrexa de San Tomé de Guimarei

A igrexa parroquial de Guimarei posúe adro-cemiterio, e o seu fronte vai precedido de amplo cabido, rectangular, cuberto a tres augas por medio de pilastras e columnas. A porta é adintelada, e está coroada, pola liña do fronte, cunha espadana de dúas campás.

A nave, cuberta a dúas augas con tres trabes e tesoiras, contén, no testeiro norte, ó exterior, unha escaleira para subir á espadana, mentres que, no interior da nave arrinca unha escaleira de madeira que fai de acceso ó coro.

O presbiterio está cuberto a catro augas, e é máis elevado con relación á liña da nave. Posúe unha bóveda de canón corrida, truncada pola existencia dun arco triunfal en arista. apoiado sobre impostas de cuarto bocel e cana, estendidas no presbiterio mediante apoio de sinxelas pilastras. O presbiterio conduce á sancristía.

Polo exterior, a igrexa está rematada con cornixa de cavete.

Posúe tres retablos: o maior é moderno, mentres có lateral norte contén columnas salomónicas lisas e gorece ó titular, san Tomé a unha Virxe, a outra Virxe con peaña e relicario incrustado na basa; e o lateral sur contén un santo Antonio e unha mesa de misar de granito,do ano 1813. Tamén conta a igrexa con dúas tallas a maiores, outro santo Antonio e unha Virxe do Carme.

Ten, ademais, unha pía de auga bieita e unha interesante pía de bautizar, con releve humano recolleito entre cordas, cunha base de dúas testas de home con animal no medio.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Baralla
Concello de Baralla
Avenida de Evaristo Correa Calderón N°48 – 27680 Baralla - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 363 303