Fondo cabecera Concello de Baralla
Inicio » Turismo » Rutas

Fauna

Como xa se comentou na presentación, a fauna existente nos nosos montes é moi abundante e variada, o que fai de Baralla un lugar de gran importancia tanto a nivel de caza e pesca como a nivel de biodiversidade. Aquí reflexamos un catálogo faunístico da comarca:

ANFIBIOS

Alytes obstetricans
Bufo bufo
Bufo calamita
Chioglosa lusitanica
Rana iberica
Rana temporaria
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Triturus helveticus
Triturus marmoratus
Sapo partero
Sapo común
Sapo corredor
Salamandrita rabilarga
Rana patilarga
Rana bermeja
Salamandra común
Tritón ibérico
Tritón palmeado
Tritón jaspeado
Sapo comadrón
Sapo común
Sapo corriqueiro
Píntega rabilonga
Ra patilonga
Ra vermella
Salamántiga
Limpafontes
Píntafontes palmado
Pintafontes verde


REPTILES

Anguis fragilis
Chalcides striatus
Coronella austríaca
Lacerta lepida
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Lacerta vivipara
Malpolon mospessulanus
Natrix maura
Natríx natrix
Poidarcis bocagei
Poidarcis hispanica
Vipera seoanei
Lución ou escáncer común
Eslizón común
Culebra lisa europea
Lagarto ocelado
Lagartija serrana
Lagarto verdinegro
Lagartija de turbera
Culebra bastarda
Culebra viperina
Culebra de collar
Lagartija de Bocage
Lagartija ibérica
Víbora de Seoane
Cristalina
Esgonzo común
Cobra lagarteira común
Lagarto amal
Lagartixa da serra
Lagarto das silvas
Lagartixa das brañas
Cobregón
Cobra viperina
Cobra de colar
Lagartixa galega
Lagartixa dos penedos
Víbora de Seoane


PEIXES

Salmo trutta Fario
Trucha Troita


AVES

Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Alectoris ruja
Anas platyrhynchos
Anthus spineroletta spiner.
Anthus trivialis
Apus apus
Aquila chrysaetos
Asio otus
Athene nactua
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chlaris
Certhia brachydactyla
Cindus cindus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Calumba palumbus
Carvus cara
Carvus carone corone
Caturnix coturnix
Cuculus canorus
Delichan urbica
Dendrocapos majar
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Entjacus rubecula
Falca peregrinus
Falca subbutea
Falca tinnunculus
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Hieraaetus pennatus
Hippolais polyglotta
Hirundo daurica
Hirundo rupestris
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lullula arborea
Monticola saxatilis
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Passer domesticus
Perdix perdix
Pemis apiorus
Phoenicurus ochruros
Phyloscopus bonelhi
Phyloscopus collybita
Pica pica
Pictus viridis
Prunella modularis
Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapillus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Scolopax rusticola
Serinus serinus
Sitta europaea
Streptotelia turtur
StrLx aluco
Stumus unicolor
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia undata
Tetrao urogallus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelus
Turdus viscivorus
Upupa epops
Azor
Gavilán
Mito
Alondra común
Martín pescador
Perdiz común
Ánade real
Bisbita gorgirrojo al.
Bisbita arbóreo
Vencejo común
Águila real
Búho chico
Mochuelo común
Ratonero común
Chotacabras gris
Pardillo común
Jilguero
Verderón común
Agateador común
Mirlo acuático
Águila culebrera
Aguilucho pálido
Aguilucho cerillo
Paloma torcaz
Cuervo
Corneja negra
Codorniz
Cuco común
Avión común
Pico picapinos
Escribano montesino
Escribano soteño
Escribano cerillo
Escribano hortelano
Petirrojo
Halcón común
Alcotán
Cernícalo vulgar
Pinzón vulgar
Cogujada común
Polla de auga
Arrendajo común
Águila calzada
Zarzero común
Golondrina dáurtca
Golondrina
Golondrina común
Alcaudón dorsirrojo
Totovía
Roqueiro rojo
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña
Collalba gris
Oropéndola
Carbonero garrapiñeros
Herrerillo común
Herrerillo capuchino
Carbonero común
Gomón común
Perdiz pardilla
Halcón abejero
Colirrojo tizón
Mosquiteiro papialbo
Mosquiteiro común
Urraca
Pito real
Acentor común
Avión roquero
Choya piquirroja
Camachuelo común
Reyezuelo listado
Tarabilla norteña
Tarabilla común
Chocha perdiz
Verdecillo
Trepador azul
Tórtola común
Cárabo común
Estornino negro
Curruca capirotada
Curruca mosquitera
Curruca zarcera
Curruca rabilarga
Urogallo
Chochín
Mirlo común
Zorzal común
Zorzal charlo
Abubilla
Azor
Gabián
Ferreiriño subeliño
Laverca
Martiño peixeiro
Perdiz rubia
Alavanco real
Pica patinegra montesa
Pica das árbores
Vencello común
Aguia real
Bufo pequeno
Moucho común
Miñato común
Avenoiteira cincenta
Liñaceiro común
Xílgaro
Verderolo común
Gabeador común
Merlo rieiro
Aguia albela
Gatafornela
Rapina cincenta
Pomba torcaz
Corvo carnazal
Corvo viaraz
Paspallás
Cuco
Andoriña do cu branco
Peto real
Escribenta riscada
Escribenta liñaceira
Escribenta real
Escribenta das hortas
Paporrubio común
Falcón peregrino
Falcón pequeno
Lagarteiro peneireiro
Pimpin común
Cotovía dos camiños
Galiña de río
Pega marza
Aguia caudal
Fulepa amarela
Andoriña dáurica
Andoriña dos penedos
Andoriña común
Picanzo vermello
Cotovía pequena
Merlo rubio
Lavandeira branca
Lavandeira real
Pedreiro cincento
Ourtolo
Ferreiriño común
Ferreiro bacachis
Ferreiriño de caluga negra
Ferreiro abelleiro
Pardal común
Perdiz charrela
Miñato abelleiro
Rabirrubio tizón
Picafollas de Bonelli
Picafollas común
Pega rabilonga
Peto verdeal
Azulenta
Andoriña dos penedos
Choia biquivermella
Paporrubio real
Estreliña riscada
Chasco rabipinto
Chasco común
Arcea
Xirín
Piquelo azul
Rula común
Avelaiona
Estornino negro
Papuxa das amoras
Papuxa apardada
Papuxa común
Papuxa montesa
Pita do monte
Carrizo
Merlo común
Tordo galego
Tordo charlo
Bubela común


MAMÍFEROS

Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Arvicola sapidus
Arvicola terrestris
Canis lupus
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Clethrionomys glareolus
Crocidura russula
Eliomys quercinus
Erinaceus europaeus
Felis sylvestris
Galemys pyrenaicus
Genetta genetta
Glis glis
Lepus capensis
Lutra lutra
Martes foina
Martes martes
Meles meles
Microtus agrestis
Mus musculus
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustela putorios
Myotis myotis
Myotis nattereri
Neomys anomalus
Neomys fodiens
Oryctolagus cuniculus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus savii
Pitymis lusitanicus
Plecotus aurítus
Raaus norvegicus
Raaus raaus
Rhinolophus ferrumequin
Rhinolophus hipposideros
Sciurus vulgaris
Sorex minutus
Sus seroja
Talpa occidemalis
Ursus arcros
Vulpes vulpes
Ratón gorguiamarillo
Ratón de campo
Rata de auga
Rata cavadora
Lobo
Corzo
Ciervo
Topillo bermejo
Musaraña común
Lirón careto
Erizo
Gato montés
Desmán
Gineta
Lirón gris
Liebre
Nutria
Garduña
Marta
Tejón
Topillo
Ratón casero
Armiño
Conaija
Hurón
Murciélago ratonero grande
Murciélago de Natterer
Musaraña de Cabrera
Musaraña
Conejo
Murciélago común
Murciélago do monte
Topillo lusitano
Orejudo septentrional
Rata común
Rata
Murciélago grande
Murciélago pequeño
Ardilla
Musaraña enana
Xabaril
Topo
Oso
Zorro
Rato da fraga
Rata do campo
Rata de auga común
Rata de auga norteña
Lobo
Corzo
Cervo
Corta rubia
Furaño común
Leirón careto
Ourizo
Gato bravo
Rato de almizre
Xeneta
Leirón rilón
Lebre
Lontra, Londra
Garduña
Martaraña
Teixo, Porco-teixo
Trilladeira dos prados
Rato caseiro
Armiño
Donicela
Furón
Morcego rateiro grande
Morcego de Natterer
Murgaño de Cabrera
Murgaño patribranco
Coello
Morcego común
Morcego do monte
Corta dos prados
Morcego orelludo común
Rata común
Rata cincenta
Morcego grande
Morcego pequeno
Esquío
Furafollas pequeno
Porco bravo
Toupa cega
Oso
Raposo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Baralla
Concello de Baralla
Avenida de Evaristo Correa Calderón N°48 – 27680 Baralla - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 363 303