Fondo cabecera Concello de Baralla

Plan Xeral Ordenación Urbana


O pleno do Concello, en sesión ordinaria que tivo lugar o 27 de setembro de 2013, acordou aprobar inicialmente o Plan de ordenación municipal do Concello de Baralla.

O plan aprobado inicialmente, con todos os documentos integrantes do expediente tramitado, será sometido ao trámite de información pública durante o prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no DOG (publicado 24/10/2013).

Enlaces adicionais

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Baralla
Concello de Baralla
Avenida de Evaristo Correa Calderón N°48 – 27680 Baralla - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 363 303