Fondo cabecera Concello de Baralla

Calendario Fiscal

Nun calendario fiscal indícanse as datas nas que os contribuíntes poden realizar xestións, consultar datos ou presentar documentos e realizar os pagos aos que estivesen obrigados segundo a súa actividade e a súa situación económica. Os calendarios fiscais adoitan incluír as datas a recordar para o cumprimento das nosas obrigacións fiscais fronte a todas as administracións.

Pode acceder ao Calendario do Contribuínte da Axencia Tributaria picando aquí: http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Diversos/Acceso_Directo/A_un_click/Calendario2011.pdf

Por outra banda, o portal Cooperación cos Concellos da Deputación de Lugo ofrece información orientativa sobre as datas de interese respecto de impostos e taxas municipais. Para a súa consulta pique aquí:
http://cooperacionconcellos.deputacionlugo.org/portal_localweb/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=189&language=gl&codResi=1&codMenuPN=2&codMenu=532&layout=p_20_contenedor1.jsp&level=1

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Baralla
Concello de Baralla
Avenida de Evaristo Correa Calderón N°48 – 27680 Baralla - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 363 303